Ondersteuning DGA

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is niet alleen bezig met het aansturen van zijn onderneming. Vraagstukken op velerlei gebied komen op hem af. Binnen de onderneming heeft de DGA vaak geen geschikte gesprekspartner die voor hem als spiegel en als klankbord kan fungeren. De consultants van Van der Leeden & Partners kunnen deze rol als geen ander voor de DGA vervullen. Zij kunnen hem adviseren op, onder andere, de volgende gebieden:

  • Strategie en bedrijfsvoering
  • Bedrijfsopvolging
  • Fusie en overnames
  • Oudedagsvoorzieningen
  • Testamenten
  • Huwelijkse voorwaarden
Telefoon

Meer weten over ondersteuning DGA?

Als u meer informatie wilt over de ondersteuning van de DGA, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Bel dan naar (010) 42 72 150. Wij helpen u graag.