Periodieke rapportage

Jaarrekeningen die drie maanden na afloop van het boekjaar of later worden opgeleverd, leveren heden ten dage onvoldoende sturingsmogelijkheden voor de ondernemer. De moderne ondernemer wil sneller en vaker worden geïnformeerd om tijdig te kunnen sturen.

In samenwerking met de ondernemer is Van der Leeden & Partners in staat om periodiek, dat wil zeggen per maand of per kwartaal, de ondernemer te informeren via een online dashboard waar de ondernemer inzage krijgt in zijn KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren).

Telefoon

Meer weten over de periodieke rapportage?

Heeft u naar aanleiding van deze tekst vragen over de periodieke rapportage? Bel ons dan vrijblijvend op (010) 42 72 150. We vertellen u graag meer.